Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 55

Autorzy: Wojciech Kołtunowicz , Bogdan Gorgan , Laurentiu-Viorel Badicu :

Tytuł: Automatyczne opracowanie danych z monitoringu wyładowań niezupełnych w izolacji statora

Streszczenie: W artykule opisano narzędzia do oceny stanu izolacji statora maszyny wirującej w czasie ciągłego monitorowania wyładowań niezupełnych. Wskazano na znaczenie systemu do automatycznej identyfikacji typu defektu w izolacji i do odróżnienia sygnałów wnz od sygnałów zakłóceniowych. Podano przykłady zastosowań gdzie pokazano, że defekty krytyczne mogą być wcześnie wykryte a ich ewolucja może być monitorowana w sposób ciągły.

Słowa kluczowe: maszyny wirujące, izolacja statora, pomiar wyładowań niezupełnych, monitorowanie.

wstecz