Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 64

Autorzy: Paweł Rydlik :

Tytuł: Odwirownia wirników generatorów synchronicznych jako stanowisko wyważania oraz pomiarów elektrycznych i mechanicznych wirników generatorów, potwierdzających poprawność modernizacji lub remontu danego obiektu

Streszczenie: W artykule przedstawiony został proces wyważania wirnika generatora synchronicznego oraz pomiary elektryczne i mechaniczne jakim poddany jest każdy remontowany wirnik po zamontowaniu na odwirowni. Zaprezentowano również przykładowy plan badań i prób jakim podlega remontowany wirnik oraz podstawowe dane techniczne wyważarki i zespołu urządzeń z nią związanych. Pokazane zostały również charakterystyki z procesu wyważania, nagrzewania oraz sezonowania wirnika na obrotach znamionowych.

Słowa kluczowe: wyważanie wysokoobrotowe, zwarcia miedzyzwojowe, diagnostyka, maszyny elektryczne

wstecz