Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 74

Autorzy: Adam Gozdowiak , Piotr Kisielewski :

Tytuł: Polowo-obwodowa analiza utraty synchronizmu turbogeneratora podczas anormalnych stanów pracy

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych utraty synchronizmu podczas anormalnych stanów pracy turbogeneratora. Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu zweryfikowanego pomiarowo polowo-obwodowego modelu turbogeneratora. Analiza dotyczy anormalnych stanów pracy takich jak: praca asynchroniczna, utrata synchronizmu na skutek zwarcia uzwojenia wzbudzenia, trójfazowe zwarcie zacisków stojana turbogeneratora oraz skokową zmianę momentu napędowego. Wskazano możliwość zastąpienia powszechnie stosowanego zabezpieczenia (trajektorii zmian wektora impedancji widzianej z zacisków twornika), pomiarem strumienia magnetycznego w szczelinie między wirnikiem a stojanem w celu wykrycia utraty pola wzbudzenia. Metoda ta jest szybsza, wrażliwsza oraz nie reaguje na kołysania mocy w systemie elektroenergetycznym, co znacząco przyczynia sią do wzrostu niezawodności zasilania odbiorców.

Słowa kluczowe: turbogenerator, metoda elementów skończonych, anormalne stany pracy, utrata synchronizmu.

wstecz