Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 89

Autorzy: Wojciech Kandora , Przemysław Wojtas , Mladen Sasic :

Tytuł: Inspekcja generatorów z wirnikiem wewnątrz stojana

Streszczenie: Określenie „inspekcja generatorów z wirnikiem wewnątrz stojana”(z ang. LAI) odnosi się do pomiarów generatorów bez pełnego dostępu do wnętrza maszyny. LAI jest przeprowadzana w zastępstwie badań rutynowych, okresowych na turbogeneratorach jak i hydrogeneratorach bez konieczności wyjmowania pieńków wirnika. W ostatnich latach na skutek zmiany zażądania w przemyśle oraz dużych interwałów pomiędzy przeglądami głównymi turbogeneratorów nastąpił wzrost zapotrzebowania na usługę LAI. Najczęściej przeprowadzanymi badaniami są kontrola rdzenia stojana metodą EL CID, kontrola stanu zaklinowania stojana oraz inspekcja wizualna stojana i wirnika. LAI skraca czas postoju maszyny ze względu na brak konieczności demontażu wirnika jak to ma miejsce przy klasycznej inspekcji jak również zredukowane jest ryzyko wynikające z operacji wyjęcia wirnika.

Słowa kluczowe: EL CID test, rdzeń generatora, inspekcja generatora, stan zaklinowania, inspekcja wizualna.

wstecz