Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 98

Autorzy: Joanna Ćwirko , Robert Ćwirko :

Tytuł: Wpływ długoterminowych wymuszeń optycznych na charakterystyki widmowe detektorów UV

Streszczenie: Detektory UV są używane w pracach badawczych, przemyśle i aplikacjach wojskowych. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań półprzewodnikowych detektorów UV. Omówiono zrealizowane stanowisko badawcze umożliwiające poddawanie detektorów długoczasowym wymuszeniom optycznym oraz system pomiarowy do rejestracji charakterystyk widmowych.

Słowa kluczowe: półprzewodnikowe detektory UV, charakterystyki widmowe, długoterminowe pobudzenia optyczne

wstecz