Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 115

Autorzy: Andrzej Zawadzki , Maciej Włodarczyk :

Tytuł: Niejednoznaczności wyznaczania ułamkowej potęgi wektora wirującego

Streszczenie: W pracy przedstawiono problem niejednoznaczności wyznaczania pochodnych ułamkowego rzędu wektora wirującego. Jest to związane z określeniem ułamkowej potęgi liczby zespolonej.

Słowa kluczowe: pochodna ułamkowego rzędu, wektor wirujący, funkcja hipergeometryczna, niepełna funkcja hipergeometryczna.

wstecz