Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 119

Autorzy: Tadeusz Kaczorek :

Tytuł: Dodatnie układy liniowe i obwody elektryczne z odwrotnością macierzy stanu

Streszczenie: W pracy przedstawiono dodatnie układy liniowe i obwody elektryczne z odwrotnością macierzy stanu. Zostało pokazane że: 1) Jeżeli wartości własne asymptotycznie stabilnej macierzy AMn są ulokowane poza obszarem koła jednostkowego wtedy wartości własne asymptotycznie stabilnej macierzy A nn   1  są dodatnie i leżą wewnątrz koła jednostkowego; 2) Jeżeli wartości własne asymptotycznie stabilnej macierzy A nn  są dodatnie i leżą wewnątrz koła jednostkowego wtedy wartości własne macierzy  A Mn 1 leżą w lewej półpłaszczyźnie poza obszarem koła jednostkowego. Sformułowany zostanie nowy problem dotyczący dyskretyzacji dodatnich układów liniowych oraz obwodów elektrycznych.

Słowa kluczowe: dodatni, liniowy, obwód elektryczny dyskretyzacja, stabilność.

wstecz