Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 158

Autorzy: Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska , Przemysław Krawczyk :

Tytuł: Badania i ocena efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej dachowej 5,5 kWp

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analizy efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,5 kWp zintegrowanej z dachem, pracującej w systemie on-grid. W rozważaniach uwzględniono średni dzienny czas pracy, średnią gęstość mocy promieniowania słonecznego i temperaturę na powierzchni modułów, a także zachmurzenie. Określono wartość energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną w okresie maj-wrzesień w skali miesięcznej, i w wybranych czasokresach doby.

Słowa kluczowe: Instalacja fotowoltaiczna nadachowa, gęstość mocy promieniowania słonecznego, generacja energii, system on-grid.

wstecz