Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 162

Autorzy: Jarosław Jung , Rafał Kiełbik , Kamil Rudnicki , Piotr Polanowski :

Tytuł: Od algorytmu dynamicznej cieczy sieciowej do dedykowanego komputera równoległego II – maszyna mDLL

Streszczenie: W artykule opisano złożenia projektowe, budowę i realizację maszyny przeznaczonej do symulacji zjawisk zachodzących w wieloskładnikowych układach molekularnych. Przedstawiony system elektroniczny zbudowano przy użyciu programowalnych układów scalonych FPGA (w j. ang. Field Programmable Gate Array). W maszynie zaimplementowano model dynamicznej cieczy sieciowej (ang. dynamic lattice liquid - DLL) i wykonano testy jej działania.

Słowa kluczowe: programowalne układy FPGA, topologia sieci połączeń, równoległe przetwarzanie danych, symulacje molekularne.

wstecz