Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 171

Autorzy: Dariusz Baczyński , Marcin Kopyt :

Tytuł: Analiza jakości prognoz produkcji energii w elektrowniach wiatrowych opracowanych na podstawie danych meteo z modeli UM i COAMPS

Streszczenie: W artykule przedstawiono testy metody prognozowania produkcji energii z turbin wiatrowych z horyzontem 48 h wykorzystującej sztuczne sieci neuronowe. Wykonano prognozy na podstawie danych z modeli pogodowych UM i COAMPS. Przeanalizowano wyniki i sformułowano wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: prognozowanie, turbiny wiatrowe, sztuczne sieci neuronowe, UM, COAMPS

wstecz