Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 209

Autorzy: Katarzyna Wolny-Koładka , Joanna Pawłat , Piotr Terebun , Michał Kwiatkowski , Jarosław Diatczyk :

Tytuł: Ocena możliwości zastosowania plazmy niskotemperaturowej w celu higienizacji zmieszanych odpadów komunalnych służących do produkcji paliwa alternatywnego

Streszczenie: Higienizacja odpadów komunalnych mających stanowić surowiec do produkcji paliwa alternatywnego nastręcza wiele problemów. Dlatego w niniejszej pracy oceniono potencjał przeciwdrobnoustrojowy plazmy niskotemperaturowej w stosunku do wybranych grup mikroorganizmów zasiedlających odpady. Uzyskane wyniki są niezwykle obiecujące i skłaniają do prowadzenia dalszych badań mających na celu optymalizację zaproponowanego procesu higienizacji.

Słowa kluczowe: mikroorganizmy, plazma niskotemperaturowa, paliwo alternatywne.

wstecz