Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 218

Autorzy: Tadeusz Knych , Andrzej Mamala , Beata Smyrak , Grzegorz Kiesiewicz , Wiesław Nowak , Waldemar Szpyra , Rafał Tarko , Jacek Snamina , Tadeusz Wszołek , Andrzej Kowalczyk , Irena Kuczkowska , Krzysztof Lenarczyk , Marek Szczechowicz , Halina Argasińska , Piotr Deńca , Danuta Dymek , Ewa Nowak , Krzysztof Ściobłowski , Zbigniew Wyszogrodzki :

Tytuł: Nowe rozwiązania niskostratnych przewodów do napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących nowych rozwiązań niskostratnych przewodów przewidzianych do stosowania w napowietrznych liniach przesyłowych 400 kV. Omówiono materiałowe i technologiczne aspekty projektowania przewodów oraz zagadnienia mechaniczne i elektryczne dotyczące zarówno przewodów jak i linii. Dokonano wielokryterialnej analizy 80 projektów nowych typów przewodów. Zastosowanie w liniach przesyłowych nowych przewodów pozwoli na redukcję strat nawet o ponad 25%, w porównaniu z obecnie stosowanymi przewodami.

Słowa kluczowe: elektroenergetyczne linie przesyłowe, przewody do linii napowietrznych, projektowanie linii, straty energii elektrycznej

wstecz