Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 10

Autorzy: Grażyna Gilewska :

Tytuł: Zaburzenia pomiarów wybranych parametrów dla medycznych systemów obrazowania.

Streszczenie: W artykule zostaną przedstawione aspekty zakłóceń pomiarów w wybranych systemach pomiarowych dotyczących zdjęć rentgenowskich. Do badań wybrano systemy wykorzystujące zdjęcia rentgenowskie stawów skokowych i biodrowych oraz własne programy i algorytmy pomiarowe. Przeprowadzono analizę poziomu niepewności standardowej pomiarów. Zaobserwowano znaczne różnice w poziomie niepewności dla różnych wskaźników i dlatego należy je interpretować niezależnie.

Słowa kluczowe: stawy biodrowy lub skokowy, zdjęcia rentgenowskie, parametry morfometryczne, zaburzenia pomiarów.

wstecz