Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 30

Autorzy: Krzysztof Konopko :

Tytuł: Porównanie metod rozpoznania otoczenia radiowego w kognitywnych sieciach sensorowych w obecności zakłóceń niegaussowskich

Streszczenie: Intensywny rozwój systemów mobilnych powoduje, że statyczne metody alokacji częstotliwości przestają gwarantować rozwój aplikacji wymagających transmisji bezprzewodowej. W wyniku tego poszukiwane są innowacyjne techniki umożliwiające dynamiczny dostęp do zasobów radiowych. Podstawową metodą dynamicznego dostępu jest współdzielenie częstotliwości pomiędzy użytkownikami posiadającymi licencję, a użytkownikami nielicencjonowanymi. Użytkownik wtórny uzyskuje dostęp do niezajętych zasobów w czasie gdy użytkownik pierwotny jest nieaktywny. Omówiona metoda stanowi podstawę tzw. radia kognitywnego [1] - [3] i wymaga właściwych metod analizy dostępności zasobów częstotliwościowych przez użytkownika wtórnego i odpowiednio szybkich algorytmów podejmowania decyzji o nadawaniu i zwolnieniu pasma gdy zostanie wykryta transmisja użytkownika pierwotnego. W artykule przedstawiono numeryczne wyniki porównania różnych metod rozpoznania otoczenia radiowego wykorzystywanych do wykrywania transmisji sygnałów zgodnych ze standardem 802.11 w obecności zakłóceń o charakterze gaussowskim i niegaussowskim.

Słowa kluczowe: kognitywne sieci radiowe, rozpoznanie otoczenia radiowego, zakłócenia niegaussowskie

wstecz