Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 34

Autorzy: Norbert Litwińczuk :

Tytuł: Symulacja komputerowa szerokopasmowych układów wielowrotnikowych do wzbudzenia układów antenowych

Streszczenie: Zaproponowano nowe struktury szerokopasmowych układów do wzbudzenia układów antenowych systemów radiokomunikacyjnych. Układy te zawierają wielowrotnikowe komutatory fazowe i szerokopasmowe obwody dopasowujące. Przedstawiono ich właściwości, charakterystyki oraz wyniki symulacji komputerowych. Opracowane układy mogą być zastosowane do redukcji zakłóceń elektromagnetycznych w różnorodnych systemach radiowych

Słowa kluczowe: wielowrotnikowe układy wzbudzenia, komutatory fazowe, układy antenowe.

wstecz