Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 63

Autorzy: Karol Bednarek , Dorota Typańska :

Tytuł: Jakość i bilans energii w sieci zasilającej obiektu biurowo-magazynowego

Streszczenie: W pracy podjęto tematykę jakości energii i efektywności energetycznej w funkcjonowaniu obiektu biurowo-magazynowego. Opisano warunki pracy osprzętu elektrycznego w obiekcie (w którym dodatkowo eksploatowana jest farma fotowoltaiczna) oraz oddziaływanie zaburzeń elektromagnetycznych. Zamieszczono wyniki zrealizowanych badań harmonicznych prądu oraz wartości napięć, prądów i poborów mocy czynnej, biernej i pozornej w sieci zasilającej firmy w okresach nasłonecznienia oraz zachmurzenia.

Słowa kluczowe: jakość energii, zaburzenia elektromagnetyczne, wyższe harmoniczne, warunki pracy urządzeń.

wstecz