Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 99

Autorzy: Damian Głuchy , Leszek Kasprzyk :

Tytuł: Modelowanie pracy superkondensatora zasilającego układ poprawiający bezpieczeństwo drogowe

Streszczenie: W pracy przedstawiono właściwości wybranych magazynów energii oraz przyczyny stopniowo rosnącej popularności superkondensatorów. Scharakteryzowano wybraną metodę modelowania superkondensatorów. Zamieszczono przykład wyznaczania parametrów modelu zastępczego na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Przedstawiono wyniki symulacji układu oświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego modułem fotowoltaicznym współpracującym z superkondensatorowym magazynem energii.

Słowa kluczowe: superkondensatory, modelowanie, oświetlenie przejść dla pieszych

wstecz