Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 111

Autorzy: Ewa Korzeniewska , Jerzy Józwik , Rafał Zawiślak , Andrzej Krawczyk , Joanna Michałowska :

Tytuł: Odporność warstw metalicznych stosowanych w systemach tekstronicznych na deformacje mechaniczne

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań odporności warstw metalicznych Ag wytworzonych w procesie fizycznego osadzania próżniowego na deformacje mechaniczne. Warstwy wytworzone zostały na podłożu kompozytowym Cordura. Badano oporność warstw przewodzących na cykliczne naprężenia rozciągające, jako jedne z podstawowych odkształceń występujących w trakcie użytkowania tekstyliów z zaimplementowanymi systemami tekstronicznymi. Wyniki pomiarów wskazują na wysoką wytrzymałość mechaniczną takich warstw.

Słowa kluczowe: PVD, odkształcenia mechaniczne, inteligentne tekstylia, cienkie warstwy

wstecz