Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 115

Autorzy: Liliana Byczkowska-Lipińska , Agnieszka Wosiak :

Tytuł: Redukcja strumienia danych pozyskiwanych z urządzeń diagnostyki medycznej za pomocą technik selekcji przypadków

Streszczenie: W ramach niniejszej pracy przeprowadzona została redukcja strumienia danych pozyskanych z urządzeń medycznych. Badania eksperymentalne obejmowały zastosowanie trzech technik selekcji przypadków: metody eliminacji progowej, weryfikacji zakresu oraz redukcji obiektów częstych. W pracy zostało wykazane, że zastosowanie selekcji przypadków pozwala na redukcję strumienia danych o ponad 90% bez utraty wartości kluczowych dla postawienia diagnozy medycznej.

Słowa kluczowe: selekcja przypadków, strumień danych, analiza danych medycznych

wstecz