Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 123

Autorzy: Krzysztof Nęcka , Jakub Sikora , Jarosław Knaga , Tomasz Szul , Anna Szeląg-Sikora :

Tytuł: Modelowanie wpływu warunków meteorologicznych na pracę siłowni wiatrowej

Streszczenie: Artykuł porusza problematykę modelowania wpływu parametrów meteorologicznych na pracę siłowni wiatrowej. W badaniach skupiono się na określeniu wpływu prędkości wiatru, jego podmuchów a także kierunku wiatru na ilość generowanej energii przez siłownię wiatrową. Z wykonanych badań wynika, że przy dużej zmienności warunków pogodowych to kierunek wiatru jest głównym czynnikiem decydującym o wielkości produkcji energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: energia elektryczna, kierunek wiatru, prędkość wiatru, siłownia wiatrowa.

wstecz