Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 127

Autorzy: Krzysztof Olesiak :

Tytuł: Koncepcja komputerowego układu pomiarowego napędu z przemiennikiem częstotliwości

Streszczenie: W referacie przedstawiono komputerowy układ do pomiarów, rejestracji i wizualizacji wybranych wielkości elektromechanicznych napędu z przemiennikiem częstotliwości. Układ pomiarowy zrealizowano z wykorzystaniem przetworników pomiarowych, karty pomiarowej oraz komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem. Scharakteryzowano podstawowe parametry trójfazowego przemiennika częstotliwości oraz zasady ich konfiguracji. Przeprowadzono badania pomiarowe układu napędowego dla następujących stanów pracy: rozruch, rewers oraz hamowanie. Rezultaty badań napędu z przemiennikiem częstotliwości przedstawiono w postaci przebiegów czasowych napięcia międzyfazowego, prądu fazowego oraz prędkości obrotowej.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, przemiennik częstotliwości, komputerowy układ pomiarowy.

wstecz