Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 143

Autorzy: Bartosz Poławski , Bartosz Sawicki :

Tytuł: Rozproszone generowanie siatek dla obiektów o zmiennych kształtach

Streszczenie: Praca przedstawia efektywna˛ metode˛ generowania wielu siatek elementów skonczonych dla potrzeb modelowania pola elektromagnetycznego w obiektach o pochodzeniu biologicznym charakteryzuja˛cych sie˛ duz˙a˛ zmiennoscia˛ kształtu i ich statystycznej analizy. Do rozwia˛zania problemu zostały wykorzystane mo˙zliwosci nowoczesnych systemów informatycznych o architekturze rozproszonej i otwartozródłowego oprogramowania. Do celów testów zaproponowanego rozwia˛zania został stworzony parametryczny model kurzego jaja jako przykład prostego obiektu biologicznego

Słowa kluczowe: generowanie siatek, HPC, obliczenia rozproszone, analiza zmiennosci

wstecz