Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 159

Autorzy: Jakub Sikora , Krzysztof Nęcka , Anna Szeląg-Sikora , Marcin Niemiec , Paweł Kiełbasa , Jarosław Knaga , Maciej Gliniak , Tomasz Szul , Marek Ostafin :

Tytuł: Określenie potencjału biogazowego masy odpadowej z przetwórstwa skór

Streszczenie: Odpady poprodukcyjne z przemysłu garbarskiego, można wykorzystać w inny sposób niż unieszkodliwianie konwencjonalne. Zamiast gromadzenia na składowiskach dużej ilości potencjalnego nośnika energii, można użyć go jako wsad (kosubstrat) do biogazowni. Celem pracy było określenie ilości oraz składu chemicznego biogazu wytworzonego z odpadów z przemysłu garbarskiego. Wsad pozyskany z firmy przetwarzającej oraz obrabiającej skóry zwierzęce. Przygotowany wsad został umieszczony w fermentorze badawczym na okres 30 dni. Wyniki badań dowodzą możliwość fermentacji wsadu składającego się ze ścinków skór zwierzęcych, tłuszczy, włosia oraz wykazują wysoki uzysk metanu przy normatywnej ilości dwutlenku węgla oraz tlenu.

Słowa kluczowe: Fermentacja metanowa, biogaz, odpady garbarskie

wstecz