Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 171

Autorzy: Dariusz Sztafrowski , Paweł Bieńkowski , Jacek Gumiela :

Tytuł: Ograniczenie natężenia pola elektrycznego pod linią napowietrzną 110 kV poprzez dedykowaną konfigurację geometryczną przewodów roboczych

Streszczenie: Pole elektryczne w otoczeniu trójfazowej linii wysokiego napięcia stanowi superpozycję składowych elektrycznych pola generowanych przez każdy z przewodów roboczych linii. Stosując zatem zaplanowaną konfigurację geometryczną przewodów roboczych można spowodować stan w którym pola składowe mogą się w pewnym zakresie wzajemnie kompensować, a w konsekwencji obniża się wypadkowe natężenie pola elektrycznego generowanego przez linię napowietrzną.

Słowa kluczowe: linie wysokiego napięcia, pole elektryczne, symulacje cyfrowe, metoda elementów skończonych, ochrona środowiska.

wstecz