Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 195

Autorzy: Mykhaylo Zagirnyak , Mariia Maliakova , Andrii Kalinov :

Tytuł: Analityczna metoda obliczania parametrów filtra pasywnego przy zadanym współczynniku całkowitego zniekształcenia harmonicznych napięcia zasilania

Streszczenie: W artykule opisano analityczną metodę obliczania i doboru parametrów filtra pasywnego z wykorzystaniem wyrażeń analitycznych opisujących nieliniowe składowe harmoniczne przy zapewnieniu zadanej wartości współczynnika całkowitego zniekształcenia harmonicznych napięcia sieci zasilającej. Proponowane jest uzyskanie wyrażeń za pomocą metody małego parametru zrealizowanej w dziedzinie częstotliwości. Obliczenia analityczne przeprowadza się za pomocą zautomatyzowanej metody otrzymywania wartości wielkości elektrycznych w oparciu o metodę splotu dyskretnego. Możliwości proponowanej metody wykazano na przykładzie części sieci zasilającej z obciążeniem nieliniowym i reaktorem liniowym.

Słowa kluczowe: pasywny filtr, algorytm, metoda analityczna, domena częstotliwości

wstecz