Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 207

Autorzy: Piotr Nawara , Paweł Kiełbasa , Sylwester Tabor , Stanisław Mrożek , Karolina Trzyniec , Magdalena Dróżdż , Maciej Oziembłowski , Marek Ostafin :

Tytuł: Badanie topliwości popiołu metoda rurową jako przybliżona metoda określania składu biopaliw stałych

Streszczenie: Zaprezentowana praca przedstawia badanie topliwości popiołu metoda rurową jako przybliżona metoda określania składu biopaliw stałych. Analiza wyników potwierdza założoną tezę, że na podstawie badań topliwości popiołu można wnioskować o jakości i rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane biopaliwa stałe. Dokładność metody będzie wyższa w przypadku stworzenia odpowiednio dużej bazy czystych materiałów (wzorcowych) z jakich może być wykonywana biomasa.

Słowa kluczowe: topliwość popiołu, metoda rurowa, skład biopaliw.

wstecz