Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 238

Autorzy: Dariusz Baczyński , Piotr Helt , Piotr Kapler , Paweł Piotrowski , Sylwester Robak :

Tytuł: Narażenie pracowników zajmujących się instalacją, serwisem oraz demontażem systemów fotowoltaicznych na szkodliwe czynniki fizyczne

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę czynników fizycznych, które stanowią zagrożenie dla pracowników zajmujących się systemami fotowoltaicznymi w sensie instalatorsko-eksploatacyjnym. Wskazano także działania na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i systemowym, które powinny być podjęte aby zminimalizować ryzyka zagrożeń.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, system fotowoltaiczny, czynniki szkodliwe, zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym

wstecz