Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 265

Autorzy: Mykola Dyvak , Andriy Pukas , Andriy Melnyk , Aleksandra Klos-Witkowska , Mikołaj Karpiński :

Tytuł: Model matematyczny w zagadnieniu identyfikacji nerwu krtaniowego wstecznego na podstawie metody elektrofizjologicznej

Streszczenie: Poniższy artykuł opisuje metodę konstrukcji modelu matematycznego do wizualizacji, podczas operacji, położenia nerwu krtaniowego wstecznego. Proponowany model pokazuje zależność między amplitudą sygnału informacyjnego, jako odpowiedzią na symulacje nerwu krtaniowego wstecznego a współrzędną punktu symulacji bazującego na interwałowej analizie danych.

Słowa kluczowe: chirurgia szyi, nerw krtaniowy wsteczny, model matematyczny, analiza interwałów

wstecz