Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 271

Autorzy: Janusz Tykocki :

Tytuł: Nowe podejście do analizy nieliniowych układów elektrycznych

Streszczenie: Zasada Pareto znalazła zastosowanie głównie w dziedzinie nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z optymalizacją podejmowania decyzji. W tym artykule zasada Pareto została zmodyfikowana w celu zbadania dynamiki układów elektrycznych opisanych przez nieliniowe równania stanu. Zdefiniowano wielo-parametryczny układ elementów analizowanego układu elektrycznego.

Słowa kluczowe: Zasada PARETO, nieliniowe równanie stanu, system multi-parametryczny, wykresy ABC, dynamika systemu.

wstecz