Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 277

Autorzy: Grzegorz Grzęda , Paweł Kwiatkowski , Ryszard Szplet , Krzysztof Różyc , Zbigniew Jachna :

Tytuł: Zautomatyzowane stanowisko do identyfikacji charakterystyki przetwarzania precyzyjnego generatora odcinków czasu

Streszczenie: Przedstawiono budowę, zasadę działania oraz wyniki badań zautomatyzowanego stanowiska do identyfikacji charakterystyki przetwarzania precyzyjnego generatora odcinków czasu. Z uwagi na bardzo dużą liczbę nastaw syntezera DDS użytego do budowy generatora, wyznaczenie tej charakterystyki w drodze pomiarów wykonywanych manualnie jest bardzo czasochłonne. Duża powtarzalność uzyskanych wyników umożliwia zapis wyznaczonej charakterystyki przetwarzania w pamięci generatora i wybór odpowiednich nastaw pozwalających uzyskać najmniejsze rozmycie czasowe wytwarzanych odcinków czasu.

Słowa kluczowe: Automatyczne stanowisko testujące, generator odcinków czasu, syntezer DDS.

wstecz