Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 1

Autorzy: Mykhaylo Zagirnyak , Viktoriya Kovalchuk , Tetyana Korenkova :

Tytuł: Automatyzacja procedur analiz harmonicznych układu elektrohydraulicznego

Streszczenie: W pracy zademonstrowano możliwość aplikacji metody analizy harmonicznych sygnałów mocy w niestacjonarnych modach układów elektrohydraulicznych. Do zautomatyzowania procesu stworzono procedurę harmonicznej analizy mocy w analizatorach energii. Umożliwia to badanie procesów w układach elektrohydraulicznych w czasie realnym, podczas ich zmiany z zachowaniem wszystkich informacji o początkowych sygnałach. Otrzymano, że niestacjonarne procesy falowe w rurociągu stowarzyszone są ze wzrostem składników sygnałów mocy, specjalnie tych o niskiej częstotliwości. Zaproponowano wykorzystanie indeksów bazujących na określeniu wartości skutecznej w celu oszacowania procesów przemiany energetycznej w układzie elektrohydraulicznym.

Słowa kluczowe: układ elektrohydrauliczny, procesy niestacjonarne, moc, energia, analizator energii, sterowalność energii

wstecz