Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 13

Autorzy: Antoni Cieśla , Mikołaj Skowron :

Tytuł: Pole magnetyczne jako źródło energii w nadprzewodnikowych zasobnikach energii

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę przesyłu energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, opisano podstawowe cechy systemu. Wskazano na rozwój systemu i aktualne trendy zmian jego struktury. Zdefiniowano pojęcie Smart Grids. Wskazano na konieczność obecności w systemie zasobników energii. Spośród wielu rozwiązań konstrukcyjnych, autorzy skoncentrowali się na nadprzewodnikowych zasobnikach energii (SMES - Superconductor Magnetic Energy Storage).

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, Smart Grids, nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES), pole magnetyczne.

wstecz