Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 17

Autorzy: Andriy Czaban , Marek Lis , Marcin Chrzan , Andrzej Szafraniec , Vitaliy Levoniuk :

Tytuł: Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w sieciach zasilających o parametrach rozłożonych

Streszczenie: W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody wariacyjnej, która opiera się na modyfikacji zasady Hamiltona-Ostrogradskiego drogą rozszerzenia funkcji Lagrange’a, opracowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, który składa się z dwu podukładów połączonych miedzy sobą linią zasilania o parametrach rozłożonych. Podukłady przedstawiono w formie uproszczonej, jako elementy o parametrach skupionych. Równania stanu układu przedstawione są w normalnej postaci Cauchy’ego.

Słowa kluczowe: zasada Hamiltona-Ostrogradskiego, układy elektroenergetyczne, układy o parametrach rozłożonych, modelowanie matematyczne.

wstecz