Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 25

Autorzy: Ivo Dolezel , Vaclav Kotlan , Roman Hamar , David Panek :

Tytuł: Rozwiązanie numeryczne problemów elektrotermicznych ze zmienną w czasie geometrią

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe podejście do trójwymiarowego modelowania problemów elektrotermicznych ze zmiennymi w czasie geometriami. Zamiast stosowania czaochłonnych metod remeshingu w każdym kroku czasowym wprowadzono początkową siatkę, biorącą pod uwagę oczekiwane zmiany geometryczne. W procesie obliczaniea istotne element siatki są w stanie sdaptacyjnie zmieniać ich kształt i paramatry materiałowe. Przedstawiona metodologia został zilustrowana przykładem wspomaganego indukcyjnie okładzinowania laserowego.

Słowa kluczowe: problem sprzężone, elektrotermia, zmienna w czasie geometria, analiza numeryczna, okładzinowanie

wstecz