Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 41

Autorzy: Paweł Jabłoński , Dariusz Kusiak , Zygmunt Piątek , Tomasz Szczegielniak :

Tytuł: Wpływ kształtu i ułożenia szynoprzewodów na prądy i straty mocy w trójfazowych torach prądowych z dwoma szynoprzewodami na fazę

Streszczenie: Przeanalizowano kilka trójfazowych torów prądowych z dwoma prostokątnymi szynoprzewodami na fazę pod kątem rozdziału prądów między szynoprzewody oraz strat mocy w nich. Badano wpływ kształtu i ułożenia szynoprzewodów Rozpatrywano tory nieekranowane, jak i trzy rodzaje ekranowania. Wyniki analizy mogą być pomocne w projektowaniu torów prądowych.

Słowa kluczowe: trójfazowe tory prądowe, szynoprzewody prostokątne, nierówne obciążenie szynoprzewodów, kształt szynoprzewodu.

wstecz