Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 45

Autorzy: Arkadiusz Jankowski , Konrad Jędrys , Joanna Kozieł :

Tytuł: Nadprzewodniki na bazie żelaza - perspektywy rozwoju

Streszczenie: W artykule omówione zostały właściwości nadprzewodników żelazowych, porównano je z właściwościami nadprzewodników innych rodzajów oraz opisano najnowsze badania naukowe, mające niebagatelny wpływ na przyszły rozwój technologii związanych z nadprzewodnictwem na bazie żelaza.

Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, nadprzewodnik żelazowy, gęstość prądu krytycznego, taśma nadprzewodnikowa.

wstecz