Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 53

Autorzy: Grzegorz Komarzyniec , Michał Majka :

Tytuł: Wpływ geometrii i rezystancji uzwojenia górnego napięcia transformatora HTS na parametry prądu włączania

Streszczenie: W pracy dokonano analizy prądu włączania transformatorów nadprzewodnikowych. Wartość i czas zaniku prądu włączania zależą od wymiarów promieniowych i osiowych uzwojenia górnego napięcia. W przypadku transformatorów nadprzewodnikowych parametry te istotnie zależą też od stanu w jakim znajduje się nadprzewodnik. Analizy dokonano na podstawie pomiarów prądu włączania transformatorów nadprzewodnikowych o mocach 8,5 kVA i 13,8 kVA o różnej geometrii uzwojeń.

Słowa kluczowe: transformator, nadprzewodnictwo, transformator nadprzewodnikowy, prąd włączania

wstecz