Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 77

Autorzy: Anna Pławiak-Mowna , Małgorzata Mazurkiewicz :

Tytuł: Analiza efektywności detekcji jąder komórkowych w zależności od sposobu reprezentacji danych w przestrzeni barw

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności zautomatyzowanego wykrywania jąder komórkowych, w zależności od zastosowanej reprezentacji koloru przetwarzanego obrazu. Przedstawiono problemy związane z przetwarzaniem cyfrowych obrazów medycznych. Zaproponowano ujednoliconą procedurę komputerowego przetwarzania obrazu. Przedstawiono algorytm pomiaru skuteczności wykrywania jąder komórkowych w zależności od zastosowanej przestrzeni barw. Omówiono wyniki, sformułowano wnioski i wskazano przyszłe obszary badań.

Słowa kluczowe: przetwarzanie i segmentacja obrazu, detekcja obiektów, analiza kolorów.

wstecz