Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 81

Autorzy: Andrzej Popenda :

Tytuł: Modelowanie silnika BLDC zasilanego przez różne układy przekształtnikowe

Streszczenie: W pracy rozważono silnik BLDC zasilany przez różne systemy przekształtnikowe oparte na: trójfazowym falowniku napięcia sterowanym metodą PWM, przekształtniku DC/DC sterowanym metodą PWM bez filtru wyjściowego oraz z zastosowaniem dolnoprzepustowego filtru LC na wyjściu. Sformułowano modele matematyczne poszczególnych struktur jak również zaprezentowano wyniki i dyskusję symulacji komputerowej, częściowo zweryfikowanej eksperymentalnie oraz za pomocą innej symulacji.

Słowa kluczowe: silnik BLDC, przekształtnik, modelowanie matematyczne, strategie sterowania.

wstecz