Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 85

Autorzy: Andrzej Popenda :

Tytuł: Modelowanie wielofazowego silnika BLDC

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono analizę zespołu wielofazowego silnika BLDC, zawierający uzwojenie stojana i komutator elektroniczny, na przykładzie silnika pięciofazowego. Sformułowano model matematyczny oraz zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej, które porównano z wynikami symulacji komputerowej trójfazowego silnika BLDC.

Słowa kluczowe: silnik BLDC, przekształtnik, modelowanie matematyczne, strategie sterowania.

wstecz