Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 89

Autorzy: Tomasz Prauzner , Paweł Ptak :

Tytuł: Modelowanie i symulacja działania czujnika indukcyjnego pola magnetycznego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań opartych na modelowaniu MES będące kontynuacją badań w zakresie oceny czułości czujnika indukcyjnego w pomiarach grubości warstw ochronnych metalu. Przedstawiono nowe efekty badań naukowych weryfikujące dotychczasowe pomiary techniczne dzięki opracowaniu nowego modelu czujnika indukcyjnego w programie ANSYS Maxwell.

Słowa kluczowe: badanie pola magnetycznego, przetworniki pola magnetycznego, symulacja komputerowa, modelowanie

wstecz