Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 93

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Przemysław Adamkiewicz , Jan Sikora :

Tytuł: Implementacja analizy obrazu i technik optymalizacyjnych w systemie e-Medicus

Streszczenie: Artykuł przedstawia metody do identyfikacji właściwości i rekonstrukcji obrazów. Przygotowano specjalny system e-Medicus do analizy i porównywania danych oraz obrazów. Rozwiązanie przedstawia architekturę systemu zbierającego i analizującego dane. Rozkład wewnętrznego przewodnictwa jest uzyskiwany z mierzonych danych dotyczących granicy napięć. Przedstawiono nowe wyniki rekonstrukcji symulowanego numerycznie fantomu. Problem rekonstrukcji jest nieliniowy i źle postawiony (zagadnienie odwrotne), którego rozwiązanie wymaga regularyzacji. Zaimplementowano również nowe metody do zidentyfikowania dowolnej liczby faz dla problemu segmentacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów uzyskuje się szybszą diagnozę i automatycznie oznacza interesujące obszary w obrazach medycznych.

Słowa kluczowe: analiza obrazów, metody gradientowe, metoda zbiorów poziomicowych

wstecz