Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 105

Autorzy: Witold Sygocki , Ewa Korzeniewska :

Tytuł: Impact Factor (IF) prawda czy fałsz?

Streszczenie: W artykule opisano sposób wyliczania Impact Factora (IF), znanego w Polsce m.in. jako współczynnik wpływu, będący miarą siły oddziaływania i prestiżu czasopism naukowych. IF jest ogłaszany corocznie w bazie Journal Citation Report (JCR) przez firmę Clarivate Analyitics (dawniej Thomson Reuters). Zwrócono uwagę na posługiwanie się tym współczynnikiem również przez czasopisma, które nie posiadają wskaźnika IF, które nie są indeksowane w WoS CC. Przypomniano istnienie "drapieżnych wydawców", którzy poprzez swoje działania marketingowe i informowanie o możliwości publikowania w czasopismach z IF (który nie ma nic wspólnego z bazą JCR i firmą Clarivate Analytics) mogą wprowadzić w błąd naukowców, którzy chcą publikować w czasopismach posiadajacych prawdziwy Impact Factor.

Słowa kluczowe: Impact Factor (IF), lista filadelfijska, drapieżni wydawcy, baza JCR

wstecz