Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 109

Autorzy: Dariusz Sztafrowski , Kazimierz Kuliczkowski , Bożena Jaźwiec , Jacek Gumiela :

Tytuł: Wpływ stałego pola magnetycznego oraz busulfanu na apoptozę komórek HL-60

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badań in vitro których przeprowadzenie miało na celu ustalenie wpływu stałego pola magnetycznego (SMF – ang. Static Magnetic Field) oraz związku chemicznego o nazwie Busulfan na poziom apoptozy komórek białaczki ludzkiej HL-60 w badanych populacjach. Stwierdzono wzrost śmiertelności komórek HL-60 w przypadku zastosowania stałego pola magnetycznego i Busulfanu względem grupy komórek poddanych działaniu samego cytostatyku. Postuluje się zastosowanie stałego pola magnetycznego jako czynnika wspomagającego terapię wybranymi cytostatykami.

Słowa kluczowe:

wstecz