Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 117

Autorzy: Mykhaylo Zagirnyak , Viacheslav Prus :

Tytuł: Specjalne właściwości zmiany parametrów elektromagnetycznych maszyn elektrycznych z długim średnim czasem między awariami

Streszczenie: W artykule badane są relacje pomiędzy stanem typowych maszyn elektrycznych w procesie długiego działania a zmianami ich parametrów elektromagnetycznych. Rozwinięto specjalne podejście do prognozowania zmian parametrów elektromagnetycznych maszyn elektrycznych z długim średnim czasem między awariami. Podejście to włącza zarówno metody teoretyczne zmodyfikowane przez autorów, jak też metody eksperymentalne zastosowane w badaniach testowych. Pozwala to na rozwiązanie postawionego problemu z wystarczającą dokładnością.

Słowa kluczowe: maszyna elektryczna, awaria, parametry elektromagnetyczne, prognoza

wstecz