Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 133

Autorzy: Zbigniew Łukasik , Andriy Czaban , Andrzej Szafraniec , Vołodymyr Żuk :

Tytuł: Model matematyczny układu napędowego z silnikiem asynchronicznym i pompą pionową

Streszczenie: W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania, która opiera się na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona- Ostrogradskiego z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a opracowano model matematyczny układu napędowego, który składa się z głębokożłobkowego silnika asynchronicznego sprzęgniętego z pompą pionową. Równania różniczkowe stanu elektromechanicznego przedstawione są w postaci normalnej Cauchy’ego, które całkowane są za pomocą metod numerycznych.

Słowa kluczowe: zasada Hamiltona-Ostrogradskiego, równania Eulera-Lagrange’a, elektromechaniczne przetwarzanie energii, napęd hydrauliczny.

wstecz