Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 144

Autorzy: Bogdan Sapiński , Andrzej Matras :

Tytuł: Analiza numeryczna harvestera z przetwarzaniem magnetycznym dla liniowego tłumika magnetoreologicznego

Streszczenie: W pracy przeprowadzono analizę harvestera działającego w oparciu o zjawisko Faradaya, który będzie wykorzystany do zasilania liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano budowę harvestera, podając jego parametry geometryczne i magnetyczne. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych harvestera dla dwóch wariantów połączeń uzwojenia cewki. Wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej i siłę zaczepową w harvesterze oraz przeanalizowano jego działanie w stanie jałowym i w stanie obciążenia cewką sterującą tłumika MR. Zwrócono uwagę na możliwość pracy harvestera jako czujnika prędkości.

Słowa kluczowe: harvester, tłumik MR, drgania, siła elektromotoryczna, czujnik prędkości.

wstecz