Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 167

Autorzy: Olexandr Molnar , Vitaly Gerasimov , Igor Kurytnik :

Tytuł: Efekt tryboelektryczny i generator, zbudowany na jego podstawie

Streszczenie: Artykuł dotyczy tematu wykorzystania efektu tryboelektrycznego jako obiecującego żródła energii. Przeanalizowano techniczne parametry głównych typów generatorów w tryboelektrown. Przedstawione schemotechniczne rozwiązania w zakresie zastosowania trybogeneratorów. Wykazano dużą efektywnośći połączenia trybogeneratorów z innymi Źródłami energii i superkondensatorami dla akumulowania energii.

Słowa kluczowe: efekt tryboelektryczny, żródła energii.

wstecz