Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 1

Autorzy: Rafael Alipio , Audine De Miranda :

Tytuł: Wpływ charakterystyk częstotliwościowych uziemienia i linii na przepięcia piorunowe w liniach napowietrznych

Streszczenie: Oszacowano wpływ charakterystyk częstotliwościowych modelu linii i uziomu, włącznie z zależnością od częstotliwości parametrów gruntu, na przepięcia pochodzenia piorunowego w liniach napowietrznych. W większości przypadków w modelu linii zależność parametrów gruntu od częstotliwości może być pominięta. Charakterystyki częstotliwościowe uziomu mają natomiast znaczący wpływ na wyznaczane przepięcia, zatem w przypadku dokładnych analiz należy unikać stosowania statycznego modelu uziomu.

Słowa kluczowe: model linii zależny od częstotliwości, model uziomu zależny od częstotliwości, linia napowietrzna, przepięcia pochodzenia piorunowego.

wstecz