Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 5

Autorzy: Rafael Alipio , Renan Segantini :

Tytuł: Propagacja zaburzeń elektromagnetycznych w uziomie kratowym podczas odprowadzania prądów piorunowych

Streszczenie: Obliczono chwilowe rozkłady potencjałów w uziomie kratowym podczas odprowadzania prądów piorunowych pierwszego i kolejnych wyładowań głównych. Nierównomierny rozkład potencjału może prowadzić do przepływu prądów impulsowych pomiędzy urządzeniami uziemionymi w różnych punktach. Metoda jest użyteczna do ustalenia środków redukujących zagrożenie związane z nierównomiernym rozkładem potencjału w systemie uziomowym.

Słowa kluczowe: odpowiedź uziomu na udar piorunowy, analiza uziomu w stanie nieustalonym, chwilowy rozkład potencjału, szerokopasmowy model wielowejściowy.

wstecz